Geschiedenis Cyprus

De geschiedenis van Cyprus is bepaald geweest door de strategische ligging van het eiland, tussen oost en west, waardoor het middelpunt was van veroveraars.

 

 

De geschiedenis van Cyprus

Naast de strategische ligging maken ook de bodemrijkdommen van Cyprus het eiland een begeerd goed. Hierdoor is de geschiedenis van Cyprus in feite een geschiedenis tussen oost en west in het klein.

In 1925 is Cyprus een Britse kolonie geworden. In 1959 werd een verdrag gesloten tussen de Britten, Griekenland en Turkije, waarin de onafhankelijkheid van het eiland werd overeengekomen. Schending van de neutraliteit van Cyprus zou elk van de landen het recht tot interventie geven. Op deze bepaling beriep de Turkse regering zich in 1974 toen het Turkse leger op 14 augustus het gehele noorden van het eiland veroverde.

Vrijwel de gehele Grieks Cypriotische bevolking werd uit het bezette gebied verdreven, terwijl de meeste Turks Cyprioten van het zuiden naar het noorden vluchtten. Daarbij voegden zich in de periode na 1974 ongeveer 200.000 immigranten van het Turkse vasteland, die door de Republiek Cyprus als illegalen worden beschouwd.

In 1983 riepen de Turks-Cyprioten tenslotte eenzijdig de, uiteindelijk alleen door Turkije erkende, Turkse Republiek van Noord Cyprus uit.

 

 

Lidmaatschap Europese Unie voor Cyprus

Het toetredingsproces van Cyprus tot de Europese Unie begon op 3 juli 1990. Door de tweedeling in het land heeft het nog tot 2004 geduurd totdat Cyprus een lidstaat werd van de Europese Unie.

Inmiddels is men begonnen met onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de Europese Unie, en heeft Grieks-Cyprus de mogelijkheid een veto uit te spreken over de toetreding van Turkije.

Reisgidsen Cyprus